Öppna data från Stockholms stad

/globalassets/assymetrisk-yta/openaward2.png

Open Stockholm Award 2014!

För ett smartare Stockholm

Tävla med din innovation baserad på stadens öppna data. Vinnarna delar på 100 000 kronor.

Du kan också dela med dig av dina idéer i vårt Twitterflöde på hashtagen #opensthlm

Läs mer

/globalassets/twitter.png

Diskutera öppna data på Twitter

Diskutera öppna data och Open Stockholm på Twitter genom att använda hashtaggen #opensthlm

/globalassets/assymetrisk-yta/miljo_477px.png

Miljödata

I miljödatabasen finns fakta och indikatorer om klimat, luft, vatten, natur, avfall bland annat.

/globalassets/assymetrisk-yta/trafik_planering_477px.png

Trafikdata

Trafikdatat innehåller väg- och trafikrelaterad geodata som Stockholms stad samlar in för trafikplanering, underhåll och projektering.

/globalassets/assymetrisk-yta/befolkning_477px.png

Befolkningsdata

I befolkningsdatabasen finns uppgifter om stadens invånare som folkmängd, befolkningsförändring, in- och utflyttningar bland annat.

/globalassets/nationella_ramverk.png

Nationella ramverk

SKL arbetar för att förenkla tillgången till offentlig information i elektronisk form. SKL gör detta genom ett antal satsningar.

Med stöd från Vinnova och i samverkan med ett kommunnätverk för öppna data genomförs under våren 2014 ett projekt för att bygga upp en nationell samordning av kommunala öppna data.

Läs mer om SKL/KSL:s ramverk

Läs mer om e-delegationens rapport

/globalassets/assymetrisk-yta/verksamheter_enkat_477px.png

Verksamheter

Enhetsdatabasen innehåller information om Stockholms stads alla verksamhetsställen, och ligger även till grund för Jämför Service på stockholm.se.

/globalassets/dataportalen.png

Dataportalen

Du hittar stadens alla öppna data, med tillhörande metadata och åtkomstbeskrivningar i dataportalen.

Dataportalen finns på dataportalen.stockholm.se

/globalassets/nya_datakallor2.png

Nya datakällor för 2014

Data från Stockholms stad: Statistik om Stockholm, statistisk årsbok, Nyckeltal för kommuner och landsting, Öppna jämförelser för kommunala verksamheter, Ekonomidata för Stockholm - årsbokslut 2008-2012,  Kartdata - tätortskartan som täcker länet, Tredimensionella bilder för Stockholm (Kuber), Kultur och arkiv - Rotemans arkivet, kommuntrycket och bygglovsritningar, Digitala stadsmuseet och Geoarkivet.

Data från andra organisationer:

Trafikverket, Trafikförvaltningen SL, SMHI, Naturvårdsverket, Vattenvårdsförbundet, Länsstyrelsen Stockholms län mfl.

 

 

/globalassets/assymetrisk-yta/kartor_477px.png

Kartor

Stockholmskartan visar Stockholms stad med bebyggelseområden, gatunät mm. Kartan kan användas när information ska presenteras mot en kartbakgrund