Open Stockholm

Öppna data från Stockholms stad

/globalassets/opensthlmaward2014.jpg

Open Stockholm Award 2014!

Rekordmånga bidrag i Open Stockholm Award 2014!

Intresset har varit rekordstort för att delta i Open Stockholm Award i år. I två månader har tävlingen pågått och under denna tid har deltagarna arbetat med att ta fram sina innovationer baserade på de över 200 öppna datakällor som Stockholms stad publicerat.

Tre vinnare har utsetts i kategorierna "Bästa lösning för trafik och framkomlighet", "Bästa lösning för miljö och hållbarhet", och "Bästa smarta lösning för stockholmarna". Dessa får tillsammans dela på prispotten om 100 000 kr.

 

Läs mer om vinnarna

/globalassets/twitter.png

Diskutera öppna data på Twitter

Diskutera öppna data och Open Stockholm på Twitter genom att använda hashtaggen #opensthlm

/globalassets/assymetrisk-yta/miljo_477px.png

Miljödata

I miljödatabasen finns fakta och indikatorer om klimat, luft, vatten, natur, avfall bland annat.

/globalassets/assymetrisk-yta/trafik_planering_477px.png

Trafikdata

Trafikdatat innehåller väg- och trafikrelaterad geodata som Stockholms stad samlar in för trafikplanering, underhåll och projektering.

/globalassets/assymetrisk-yta/befolkning_477px.png

Befolkningsdata

I befolkningsdatabasen finns uppgifter om stadens invånare som folkmängd, befolkningsförändring, in- och utflyttningar bland annat.

/globalassets/nationella_ramverk.png

Nationella ramverk

SKL arbetar för att förenkla tillgången till offentlig information i elektronisk form. SKL gör detta genom ett antal satsningar.

Med stöd från Vinnova och i samverkan med ett kommunnätverk för öppna data genomförs under våren 2014 ett projekt för att bygga upp en nationell samordning av kommunala öppna data.

Läs mer om SKL/KSL:s ramverk

Läs mer om e-delegationens rapport

Läs mer i Vinnovas nulägesanalys för 2014

/globalassets/assymetrisk-yta/verksamheter_enkat_477px.png

Verksamheter

Enhetsdatabasen innehåller information om Stockholms stads alla verksamhetsställen, och ligger även till grund för Jämför Service på stockholm.se.

/globalassets/dataportalen.png

Dataportalen

Du hittar stadens alla öppna data, med tillhörande metadata och åtkomstbeskrivningar i dataportalen.

Dataportalen finns på dataportalen.stockholm.se

/globalassets/nya_datakallor.png

Nya datakällor

Data från Stockholms stad: Statistik om Stockholm, statistisk årsbok, Nyckeltal för kommuner och landsting, Öppna jämförelser för kommunala verksamheter, Ekonomidata för Stockholm - årsbokslut 2008-2012,  Kartdata - tätortskartan som täcker länet, Tredimensionella bilder för Stockholm (Kuber), Kultur och arkiv - Rotemans arkivet, kommuntrycket och bygglovsritningar, Digitala stadsmuseet och Geoarkivet.

Data från andra organisationer:

Trafikverket, Trafikförvaltningen SL, SMHI, Naturvårdsverket, Vattenvårdsförbundet, Länsstyrelsen Stockholms län mfl.

 

 

/globalassets/assymetrisk-yta/kartor_477px.png

Kartor

Stockholmskartan visar Stockholms stad med bebyggelseområden, gatunät mm. Kartan kan användas när information ska presenteras mot en kartbakgrund