Om Open Stockholm

I oktober 2011 tog Stockholms stad beslut om att genomföra en satsning på öppna data genom en handlingsplan.

Handlingsplanen för öppna data

Stockholms stads handlingsplan utgår från PSI-direktivet som beslutats i EU. 
PSI-direktivet ska göra det lättare att få tag på offentlig data och syftar till att:

  • Främja den ekonomiska tillväxten och näringslivets möjligheter att förädla offentlig data i nya informationstjänster.
  • Skapa förenklingar i företagens vardag avseende former för uppgiftslämnande och möjlighet att ta del av data ur offentliga register.
  • Medborgarnytta och intern effektivisering

Sedan 2011 har Stockholms stad publicerat öppna data inom flera områden, bland annat inom:

  • Miljö (t.ex. luftkvalitet, buller, vatten etc)
  • Gator och parkering
  • Kartor och flygbilder
  • Befolkningsstatistik
  • Verksamhetsuppgifter och användarundersökningar

Datan är öppen att använda för alla (gratis) och kan nås maskinellt via API:er/Webservices.

Användningen av data

Under tävlingsperioden ökande användningen av stadens öppna data kraftigt.

Volymer från trafikdatat

Ca 30 000 slagningar mot API:et för trafikinformation gjordes.

Datamängder från enhetsdatabasen

Under mars månad gjordes ca 150 000 slagningar mot API:et för Jämför service (verksamhetsdata). Under April skickades nästan 5 gigabyte med data från Jämför service.

Uppdaterad