Nationellt ramverk för öppna data

Offentlig sektor skapar dagligen information som kan ge upphov till fantastiska innovationer. Genom att göra informationen tillgänglig för andra organisationer och entreprenörer kan de i sin tur utveckla nya och smarta tjänster.

Nu presenteras utkast till ett nationellt ramverk för öppna data. Ramverket erbjuder stöd och hjälp för kommuner och landsting att tillgängliggöra information så att den kan återanvändas av företag, organisationer och enskilda personer. Bakom ramverket står SKL, IT-forum inom Kommunförbundet Stockholms län och PwC

Det nationella ramverket består av vägledande principer för öppna data samt en samling råd i ett flertal olika ämnen som berör arbetet med öppna data. Till vissa av råden finns det även mallar och verktyg.

Genom att skapa enhetliga arbetssätt ska de vägledande principerna underlätta både för de som tillhandahåller information och de som återanvänder den. Syftet med principerna är också att underlätta samverkan kring arbetet med öppna data, regionalt och nationellt. Detta för att öka den öppna informationens värde och nyttan med arbetet för de kommunala och regionala verksamheterna likväl som förde som utvecklar produkter och tjänster med hjälp av kommunernas eller landstingens data.

Läs mer om det nationella ramverket

Uppdaterad