Meet Up 4, den 15 april - Open Stockholm Award 2014

Välkommen till Open Stockholm Award meet up om kultur- och arkivdata. I våra arkiv finns unik historisk information som kan ge nya infallsvinklar på dagens debatt och knäckfrågor. Vilka möjligheter ser du? Kom och bli inspirerad!

Medverkande och program

  • Stadsarkivarie Lennart Ploom om Stadsarkivets öppna arkiv och öppna data.
  • Regeringens särskilda utredare Göran Gräslund vars uppdraghar varit att föreslå de ändringar i svenska PSI-lagensom behövs för att genomföra ändringar i EU:S PSI-direktiv.

Kom och mingla och samtala med Stadsarkivets experter.Följ med på visning i magasinen på Kungsklippan.

  • Plats: Stadsarkivet, Kungsklippan 6
  • Tid: 15 april kl. 13-15
  • OSA: stockholm.se/osa
Publicerad
Uppdaterad