Presentationer från Meetup 2 och 3

Stockholm växer snabbast i Europa. År 2022 beräknas Stockholm bli en miljonstad, i en region på 3,5 miljoner. Det skapar nya möjligheter, men ställer också krav på nya bostäder och satsningar på infrastruktur. Utan att vi gör avkall på en hållbart växande stad.

Som en del i tävlingen Open Stockholm Award har fyra Meetups arrangerats där deltagarna fått möjlighet till fördjupad information och ställa frågor till de som ansvarar för datat. Här hittar du presentationerna från Meetup två och tre.

Meetup 2 handlade om trafik och framkomlighet där Trafikkontoret berättade om utmaningarna och möjligheterna kring framkomlighet och resande.

Meetup 3 handlade om Geodata, Miljödata och material från det Digitala Stadsmuseet.

Publicerad
Uppdaterad