Open Stockholm Award 2014 avslutad

Ett stort tack till alla som deltagit i Open Stockholm Award 2014!

Tävlingen är nu avslutad och vi tar inte längre emot några bidrag. Vi ser fram emot att se era smarta och innovativa lösningar och kommer att utvärdera dem enligt de kriterier som beskrivs på webbplatsen.

Juryn kommer att börja utvärderingen av bidragen den 6 maj och kommer sedan att träffas ytterligare två gånger för att bedöma inkomna bidrag. Alla deltagare kommer att informeras via e-post när vinnarna är utsedda i slutet av maj.

Vinnarna kommer att bjudas in att delta vid Stockholmsmötet den 27 maj då prisceremonin äger rum.

Om du har några frågor kring utvärderingen eller prisceremonin vänligen kontakta oss på openstockholmaward@sqore.com.

Uppdaterad