Vinnarna i Open Stockholm Award 2014!

Prisutdelningen på Stockholmsmötet

Nu kan du hitta den soligaste uteserveringen i Stockholm! Sommaren närmar sig och stockholmarna vill ut i solen. Och nu kan du hitta den soligaste uteserveringen i Stockholm! Tack vare en app som visar dig till dessa vid varje given tidpunkt året om. Det är en av vinnarna i Open Stockholm Award 2014.

Intresset har varit rekordstort för att delta i Open Stockholm Award i år. I två månader har tävlingen pågått och under denna tid har deltagarna arbetat med att ta fram sina innovationer baserade på de över 200 öppna datakällor som Stockholms stad publicerat.

Öppna data är de offentliga data som skapas när människor lever sina liv och som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form och som sedan gjorts tillgängliga så att datan kan återanvändas.

Det har varit ett mycket stort intresse för Open Stockholm Award i år. Jämfört med förra gången tävlingen gick av stapeln har deltagarantalet ökat och tävlingen har även haft ett internationellt fokus. Totalt har 93 bidrag lämnats in.

Vinnarna av tävlingen har utmärkt sig lite extra genom att finna lösningar som är till nytta för många av stadens invånare. Men alla de bidrag som lämnats in håller mycket hög nivå och vi hoppas naturligtvis att de vill utveckla sina förslag till verklighet, säger Anette Holm, IT-direktör Stockholms stad.

Tre vinnare har utsetts i kategorierna "Bästa lösning för trafik och framkomlighet", "Bästa lösning för miljö och hållbarhet", och "Bästa smarta lösning för stockholmarna". Dessa får tillsammans dela på prispotten om 100 000 kr.

Ambitionen med tävlingen är att ett vinnande projekt ska kunna genomföras när tävlingen är avslutad.

Vinnarna är:

  • LUP link-up point, effektiva lastzoner - bättre godstransporter: En karta för lastbilschaufförer där de kan se lastzoner och anmäla problem i samband med lastplatser. Staden kan se var det finns problem med lastzoner och felparkeringar kan undvikas.
  • Biocashing: Biocashing är en spelinspirerad utmaning som syftar till att få användaren att se, upptäcka djur och växter i omgivningen. Smartphones och surfplattor blir vägen ut i naturen.
  • Stolen i solen: Med hjälp av mobilappen "Stolen i solen" kan man hitta vilka uteserveringar i Stockholm som ligger i solen vid en given tidpunkt.

Mer om de vinnande bidragen

Bästa lösning för trafik och framkomlighet

Vinnarna för bästa lösning kring trafik och framkomlighet

Motivering: I klassen "Bästa lösning för trafik och framkomlighet" har det vinnande bidraget tagit upp ett specifikt och påtagligt problem med lastzoner. Appen kan också få stor betydelse för alla trafikanter genom att trafikflödet och distributionen blir effektivare och miljöbelastningen minskar.

Den vinnande appen ökar framkomlighet och underlättar lastning och lossning genom att visa på kartan var det finns lastzoner i anslutning till godsets leveransadress.

Appen kan även ta emot användargenererad data i form av felanmälan och inrapportering av hinder och störningar i gatumiljön från yrkesförare och allmänhet genom framtida integration med stadens befintliga system.

"Effektiva lastzoner – Bättre godstransporter" har utvecklats av ett team bestående av Jakob Armö, Eric Hörberg och Tom Evers.

Bästa lösning för miljö och hållbarhet

Bästa lösningen för stockholmarna och bästa lösningen för miljö- och hållbarhet

Motivering: I klassen "Bästa lösning för miljö och hållbarhet" är det vinnande bidraget både nyskapande och innovativt genom att det lyfter fram och synliggör naturvärden i vår urbana miljö.

Det vinnande bidraget är en spelinspirerad utmaning som syftar till att få användaren att se och upptäcka djur och växter i omgivningen.

Appen väcker naturintresset och ger kunskap om vilka växter och djur som finns i Stockholm.

Målgrupp för appen är allmänheten men också skolor och förskolor.

"Biocashing" har tagits fram av Jacob Landin.

Bästa smarta lösning för stockholmarna

Motivering: I klassen "Bästa smarta lösning för stockholmarna" visar det vinnande bidraget på nytänkande genom att på ett innovativt och kreativt sätt kombinera ett stort antal olika datakällor.

Med hjälp av det vinnande bidraget får stockholmaren information om vilka uteserveringar som finns i närområdet och vilka som ligger i solen vid en given tidpunkt.

Den bygger på en rolig och användbar idé som skapar mervärde och ökad livskvalitet i vardagen. Den är enkel och tydlig genom att användaren kan kombinera och analysera relevant data.

"Stolen i solen" har tagits fram av Jacob Landin.

För mer information kontakta:

Anette Holm, CIO

08-508 29 511
anette.holm@stockholm.se

Stefan Svensson, utredningschef

08-508 29569
stefan.svensson@stockholm.se

 

Uppdaterad