Vinnova hjälper staden göra öppna data bättre

I våras fick Stockholms stad mycket uppmärksamhet för sin lyckade tävling Open Stockholm Award, där stockholmare och företag tävlade om att bygga smarta lösningar med öppen data. Nu får staden pengar från Vinnova för att utveckla och standardisera arbetet med öppna data ytterligare.

Stockholms stad ligger långt framme vad gäller arbete med öppna data och står ensamt för cirka en tredjedel av det offentliga Sveriges öppna data. Över 100 olika datakällor finns tillgängliga med allt från geografisk och historisk data till data om parkeringsplatser, data som stockholmare och andra kan använda för att bygga smarta lösningar.

Nu har staden fått 400 000 kronor från innovationsmyndigheten Vinnova för att anpassa datakällor till en internationell övergripande standard, DCAT-AP, för att göra den än mer tillgänglig.

- Stockholm är bra på att lägga upp datakällor, det här ger oss möjlighet att ännu bättre tillgängliggöra datakällorna så att de enklare kan användas, säger Mikael Janisels, it-strateg på stadens it-avdelning.

Enligt Mikael Janisels är det stora jobbet just nu annars att etablera arbetssätt och tekniska miljöer på lång sikt för öppna data, en förvaltningsplan måste tas fram. Med en sådan på plats kan arbetet bli mer strukturerat och göra det enklare att lägga till mer data i den dataportal som staden har.

- Vi behöver också titta vidare på vilken data som egentligen efterfrågas av allmänhet och näringsliv men även internt inom Stockholms stad. Pengarna från Vinnova gör att vi ytterligare kan utveckla strukturen, säger Mikael Janisels.

Ett sätt att marknadsföra öppna data och tillgängliggöra den har varit med tävlingen Open Stockholm Award. Den genomfördes för andra gången i våras.

- Vi är mycket nöjda med tävlingen, den fyller sitt syfta att väcka uppmärksamhet runt öppna data i allmänhet och stadens arbete i synnerhet, säger Jacob Krokstedt, enhetschef på it-avdelningen.

Målet med vårens tävling var att få fler anmälda bidrag än den första tävlingen som ägde rum 2012, då lämnades 43 bidrag in. I årets tävling registrerades 365 deltagare och 93 bidrag lämnades till slut in från 14 olika länder.Vinnarna i tävlingen, som delade på 100 000 kronor, blev en app för att effektivisera lastzoner, en om biocashing och en om hur stockholmarna enklast kan hitta platser och uteserveringar som garanterat har sol. Utvärderingen av tävlingen visar också att deltagarna fått högre kunskap om både Stockholms stad och öppna data. Tävlingen bidrar också till att Stockholms stad upplevs som en innovativ stad.

En annan del i arbetet med öppna data är ökade regionala och nationella samarbeten.

- Vi träffar en del andra kommuner och vi tittar också på flera samarbeten med andra kommuner för att se vilka möjligheter som finns för en gemensam dataportal. På så sätt skulle öppna data kunna bli ännu mer tillgängliga för både stockholmare och andra, för i grunden finns det ju en demokratiaspekt i arbetet att vi som kommun är transparenta och berättar vad vi gör och delar med oss, säger Jacob Krokstedt.

Uppdaterad