Open Stockholm Award 2016

Stockholm ska bli världens smartaste stad! Nu bjuds innovatörer, startups, entreprenörer, studenter, boende i Stockholm, besökare i Stockholm och andra in till den internationella tävlingen Open Stockholm Award 2016.

Tävlingsdeltagare ska med hjälp av stadens öppna data utveckla innovativa och digitala tjänster som kan göra Stockholm bättre och smartare för alla som bor, verkar eller vistas här. Årets tävlingstema utgår ifrån Stockholms stads vision 2040 om ett Stockholm för alla och kommer att bestå av två deltävlingar.

Den första deltävlingens tema är ett ekonomiskt hållbart och klimatsmart Stockholm och pågår från den 18 maj till den 17 augusti. Deltävling 2 öppnar den 25 augusti och pågår till den 24 november, temat för denna tävling är ett demokratiskt hållbart och sammanhållet Stockholm.

Nytt för i år är att Stockholms stad även kommer att anordna hackathons för att hjälpa deltagare att utveckla sina lösningar. Ett hackathon är ett tillfälle då deltagare samlas för att tillsammans, i grupper, utveckla mjukvara eller hårdvara under en bestämd tid. Det första hackathonet hålls i samband med Internet of Things for Real (IoT) den 22 juni och det andra hackathonet hålls på OpenLab den 17 september.

Uppdaterad