Open Stockholm Award

Här kan du läsa mer om Open Stockholm Award

Om Open Stockholm Award

Sedan 2011 har staden arbetat för att göra data som myndigheter samlar in och lagrar elektroniskt tillgänglig så att alla kan använda den. Som en del i satsningen anordnar Stockholms stad tävlingen Open Stockholm Award för att stimulera nya idéer och öka tillgängligheten till stadens service genom utveckling av mobila tjänster och appar baserade på stadens öppna data. Ambitionen med tävlingen är att ett vinnande projekt ska kunna genomföras när tävlingen är avslutad.

Open Stockholm Award 2016

Årets tävling utgår ifrån Stockholms stads vision 2040 om ett Stockholm för alla:

 1. Ett klimatsmart Stockholm
 2. Ett Stockholm som är ekonomiskt hållbart
 3. Ett Stockholm som är sammanhållet
 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Tävlingen är uppdelad i två deltävlingar. Deltävling 1: Ett klimatsmart & Ekonomiskt hållbart Stockholm 18 maj – 17 augusti och deltävling 2: Ett demokratiskt hållbart & Ett sammanhållet Stockholm 25 augusti–24 november.

För att hjälpa deltagare med att utveckla sina lösningar kommer olika möten, hackathons och meetups, att hållas runt om i Stockholm. Vid eventen kommer tjänstemän och experter finnas på plats för att erbjuda stöd och vägledning. Det första hackathonet hålls i samband med Internet of Things for Real (IoT) den 22 juni och det andra hackathonet hålls på OpenLab den 17 september

För mer information om årets tävling se: openstockholmaward.se

Open Stockholm Award 2014

Intresset var rekordstort för att delta i Open Stockholm Award 2014. Jämfört med förra gången tävlingen gick av stapeln ökade deltagarantalet och tävlingen hade även ett internationellt fokus med deltagare från 14 olika länder.

Tävlingen pågick i två månader och under den tiden skapade deltagarna 93 bidrag baserade på öppna datakällor som Stockholms stad hade publicerat. Inför tävlingen gjorde flera nya samarbeten att även regional data och data från flera andra organisationer fanns tillgängliga för de tävlande. Som en del i tävlingen arrangerades även fyra Meetups där deltagarna kunde få fördjupad information och ställa frågor till de som ansvarar för datakällorna.

Stockholms stad arrangerade tävlingen tillsammans med Kista Science City, IT-forum Kommunförbundet Stockholms län, Stockholm IT Region, Stockholms Handelskammare, Viktoria Swedish ICT och VINNOVA.

Vinnare 2014

Vinnarna i tävlingen, som delade på 100 000 kronor, blev en app för att effektivisera lastzoner, en om biocashing och en om hur stockholmarna enklast kan hitta platser och uteserveringar som garanterat har sol.

Effektiva lastzoner - bättre godstransporter

Kategori: Bästa lösning för trafik och framkomlighet
Utvecklare: Jakob Armö, Eric Hörberg och Tom Evers
Beskrivning: En karta för lastbilschaufförer där de kan se lastzoner och anmäla problem i samband med lastplatser. Staden kan se var det finns problem med lastzoner och felparkeringar kan undvikas.
Motivering: I klassen "Bästa lösning för trafik och framkomlighet" har det vinnande bidraget tagit upp ett specifikt och påtagligt problem med lastzoner. Appen kan också få stor betydelse för alla trafikanter genom att trafikflödet och distributionen blir effektivare och miljöbelastningen minskar. Den vinnande appen ökar framkomlighet och underlättar lastning och lossning genom att visa på kartan var det finns lastzoner i anslutning till godsets leveransadress. Appen kan även ta emot användargenererad data i form av felanmälan och inrapportering av hinder och störningar i gatumiljön från yrkesförare och allmänhet genom framtida integration med stadens befintliga system.

Biocashing

Kategori: Bästa lösning för miljö och hållbarhet
Utvecklare: Jacob Landin
Beskrivning: Biocashing är en spelinspirerad utmaning som syftar till att fåanvändaren att se, upptäcka djur och växter i omgivningen. Smartphones ochsurfplattor blir vägen ut i naturen.
Motivering: Bästa lösning för miljö och hållbarhet" är det vinnande bidraget både nyskapande och innovativt genom att det lyfter fram och synliggör naturvärden i vår urbana miljö. Det vinnande bidraget är en spelinspirerad utmaning som syftar till att få användaren att se och upptäcka djur och växter i omgivningen. Appen väcker naturintresset och ger kunskap om vilka växter och djur som finns i Stockholm.

Stolen i solen

Kategori: Bästa smarta lösning för stockholmarna
Utvecklare: Jacob Landin
Beskrivning: Med hjälp av mobilappen "Stolen i solen" kan man hitta vilka uteserveringar i Stockholm som ligger i solen vid en given tidpunkt.
Motivering: I klassen "Bästa smarta lösning för stockholmarna" visar det vinnande bidraget på nytänkande genom att på ett innovativt och kreativt sätt kombinera ett stort antal olika datakällor. Med hjälp av det vinnande bidraget får stockholmaren information om vilka uteserveringar som finns i närområdet och vilka som ligger i solen vid en given tidpunkt. Den bygger på en rolig och användbar idé som skapar mervärde och ökad livskvalitet i vardagen. Den är enkel och tydlig genom att användaren kan kombinera och analysera relevant data.

Open Stockholm Award 2012

Som en del av satsningen anordnades tävlingen Open Stockholm Award under två månader våren 2012 för att:

 • Stimulera till nya idéer och öka tillgängligheten till stadens service genom utveckling av mobila tjänster i form av mobila webblösningar och appar baserade på stadens öppna data.
 • Låta allmänheten ta del och inspireras av de publicerade bidragen.
 • Öppna upp till en dialog kring öppna data och uppmärksamma Stockholms stads satsning.

Tävlingen gjordes i två delar där dels utvecklare kunde delta och utveckla en app eller ta fram ett koncept, men där också allmänheten kunde skicka in sin idé om en app.

Priset delades ut i fyra kategorier:

 • Bästa idé
 • Bästa innovativa app
 • Bästa miljöapp
 • Bästa app för stockholmarna

Stockholms stad arrangerade Open Stockholm Award tillsammans med: Handelskammaren, Stockholm IT-region, Kista Science City och Student Competitions.

Tävlingsbidragen

Apptävlingen som avslutadens den 13 maj resulterade i:

 • 42 appar i Utvecklartävlingen
 • 336 bidrag i Idétävlingen

De idéer som skickats in var inom områdena:

 • 14 politikrelaterade idéer
 • 42 transportidéer
 • 14 cykel-app idéer
 • 28 parkeringsidéer
 • 12 miljöidéer
 • 102 aktivitet/turist idéer
 • 28 sophantering/städ idéer
 • 11 byggnadsidéer
 • 85 övriga

Vinnare i Open Stockholm Award 2012

Idéerna och apparna har varit av hög kvalitet och inriktningen har överraskat jurymedlemmarna på ett positivt sätt. Det var slutsatesen från juryns arbete under tävlingen 2012. Ordförande i juryn Staffan Ingvarsson menar att det är lite av charmen när en stor mängd människor får skapa idéer och innehåll på eget håll – det skapas förslag som man själv aldrig skulle komma på.

Finansborgarråd Sten Nordin och landshövding Chris Heister välkomnade vinnarna inom fyra olika kategorier upp på scenen för applåder, diplom och inte minst vinstsumman.

Vinnaren inom kategorin Bästa idé, Mikael Löwgren, vill genom sin idé utveckla en app där du kan följa pågående vägombyggnationer och även tycka till om stadsmiljön.

Även vinnaren av klassen Bästa app för miljö och hållbarhet hade stadsmiljö som fokus. Marcus Justesen har genom sin app utvecklat en individuell reseplanerare för cykel som utgår från dina preferenser vad gäller omgivningar och upplevelser. Appen bär därför passande nog namnet Din Rutt.

Stockholm växer och fler människor än någonsin flyttar till staden. Vinnarna bakom appen Move Stockholm uppmärksammade behovet av information till alla nuvarande och kommande stockholmare. Appen innehåller bland annat information om skola, vård och hur nöjeslivet ser ut ner på stadsdelsnivå. Skaparna menar att det smarta med appen är att den kan hjälpa dig välja rätt stadsdel utefter dina behov och preferenser.

Att staden får fler invånare innebär också att det blir en hårdare konkurrens om alla bilparkeringsplatser. Publiken i lokalen tog därför med glada applåder emot vinnarna i kategorin Bästa smarta lösning för Stockholmarna där kreatörerna bakom Parkera Stockholm har utvecklat en app som bland annat hjälper dig som boende att hitta lediga parkeringsplatser men också en digital p-biljett.

Maria Hannula, som är en del av teamet bakom Parkera Stockholm,tror att det betyder väldigt mycket att Stockholms stad har öppnat upp dess data. Hon tror att det kommer att gynna den kreativa ådran som finns i staden och även i högre utsträckning engagera invånarna att ta egna initiativ och skapa fler nyttiga appar.

Vinnare i idétävlingen

Utvecklare: Mikael Löwgren
Motivering: Stockholm arbetar ständigt med att förbättra den lokala demokratin och delaktigheten. Vinnande bidrag i idétävlingen har genom att ta till vara ny teknik hittat ett enkelt sätt att involvera stockholmarna i planeringen av stadsmiljön.Genom kreativitet i sin idé kan pågående arbeten visas mobilt och stockholmarna kan lätt tycka till om pågående förändringar.

Move Stockholm

Kategori: Bästa innovativa app
Utvecklare: Niclas Behre, Roland Lönnerbro och Per Åkerblom från företaget Relevant samt Henrik Andersson från företaget Applicate, Björn Andersson från företaget PAR och Joakim Skog från företaget Bisnode AB
Motivering: I klassen Bästa Innovativa app har det vinnande bidraget lyft fram behovet av information för boende och de många inflyttande till Stockholm. Genom att kombinera Stockholms stads information med annan data ger appen ett underlag med intressanta och viktiga fakta om Stockholm och närområdet.

Din Rutt

Kategori: Bästa app för miljö och hållbarhet
Utvecklare: Marcus Justesen
Motivering: I klassen Bästa app för miljö och hållbarhet har det vinnande bidraget på ett kreativt och nytänkande sätt kombinerat behovet av en bra individuell reseplanerare för cykel och egna preferenser av miljö och upplevelser. Appen hjälper dig att hitta din egen rutt.

Parkering Stockholm

Kategori: Bästa smarta lösning för stockholmarna
Utvecklare: Maria Hannula, Petra Fihlén och Taavi Rahnel från företaget Capgemini
Motivering: I klassen Bästa smarta lösning för stockholmarna presenterar det vinnande bidraget en mobil och användarvänlig lösning för att hitta lediga parkeringsplatser. Stadens data har använts på ett mångsidigt och kreativt sätt som underlättar för stockholmare och besökare. Appen innehåller också digital p-biljett och påminnelse när parkeringstiden går ut samt möjlighet att förlänga parkeringstiden med ett par enkla knapptryck.

Nyhetsarkiv

Gå till nyhetsarkivet

Uppdaterad