Meet up 1 - Open Stockholm Award 2014

Välkommen den 11 mars till Open Stockholm Awards första meet up om kategorin innovationstävlingar – här får du inspiration och svar på frågor om årets tävling

Sedan 2011 har staden arbetat för att öppnaupp all den data som bildas när stockholmarna lever sina vanliga liv. Och idag finns över 100 öppna-datakällor som kan användas till nya idéer och innovationer som förändrar, förenklar och förbättrar vår stad. Som en del av Open Stockholm Award arrangeras under mars och april fyra meet ups för att ge inspiration och information till de medverkande.

Varmt välkommen till tävlingens första Meet up!

Plats: Västra Trädgårdsgatan 15
Tid: 11 mars kl 18–20.00
OSA: stockholm.se/osa

Program

Introduktion
Mikael Muszynskyoch NiklasJungegård, Sqore

Trender innovation och öppen data
Erik Borälv, Vinnova

Om stadens öppna data
Stefan Svensson, Stockholms stad

Från ax till limpa – hur omsätts data till tjänster och produkter
Mikael Muszynsky, utvecklare Sqore

Fråge stund och mingel med mat och dryck

Läs mer om tävlingen

Publicerad