Öppna data

Sedan 2011 har Stockholms stad publicerat öppna data på olika sätt. Kontaktpersoner för Stockholms stads arbete med Öppna data är Jörgen Niesen och Mikael Janisels, oppnadata@stockholm.se.

Du hittar stadens alla öppna data, med tillhörande metadata och åtkomstbeskrivningar i dataportalen. Gå till dataportalen.

Data per ämnesområde

Uppdaterad