Befolkningsdata

Stockholms stad samlar in befolkningsstatistik som underlag för planering av den service som ligger under kommunens ansvar; som barnomsorg, skola, planering av socialtjänstens verksamhet och prognoser för skatteintäkter.

Statistisk årsbok

Statistisk Årsbok 1904-2006 är 100 pdf-filer ur Stockholms stads långa serie av statistiska årsböcker. En fil motsvarar en årsbok. Varje PDF har bokmärken som har sin motsvarighet i en sökordslista.

Befolkningsstatistik

I befolkningsdatabasen finns uppgifter om stadens invånare som folkmängd, befolkningsförändring, in- och utflyttningar bland annat.

Informationen kan användas till jämförelser av befolkning och bostäder i olika områden, och kan även presenteras i kartform med informationen uppdelad på stadsdelsområden.

Från befolkningsdatabasen hittar du:

 • Folkmängd
 • Befolkningsförändring
 • Inflyttningar
 • Utflyttningar
 • Folkmängd, prognos
 • Bostäder
 • Befolkning efter utbildningsnivå
 • Arbetstillfällen
 • Förvärvsarbetande boende i området
 • Arbetstillfällen (arbetar i området och bor i eller utanför området)
 • Arbetslöshet
 • Inkomst (sammanräknad förvärvsinkomst)

Du hittar detta och fler öppna data i dataportalen.

Uppdaterad