Miljödata i Stockholm

Miljödatat innehåller kartor och mätdata som Stockholms stad tagit fram i syfte att beskriva miljösituationen inom kommunen. Det finns även data från regional och nationell miljöövervakning.

Miljödata från Stockholm stadMiljödata från Stockholms stad innehåller bland annat mätvärden från stadens miljöövervakning, underlag för planering samt nyckeltal och mätvärden från Stockholms miljöbarometer.

Exempel på data:

  • Biotopkartan
  • Grundvattenkvalitet
  • Luftföroreningskartor
  • Nyckeltal och mätvärden från Stockholms miljöbarometer

Du hittar detta och fler öppna data i dataportalen.

Vid frågor rörande miljödata från Stockholm stad:

Stockholms miljöförvaltning, miljödata: miljodata@stockholm.se

Uppdaterad