Trafik- och parkeringsdata

Trafikdatat innehåller väg- och trafikrelaterad geodata som Stockholms stad samlar in för trafikplanering, underhåll och projektering.

Planerat vägarbete

Trafik- och vägdata

 1. Vägnät
 2. Söktjänst för adresser
 3. Företeelsetyper ur Lokal vägdatabas

  Gata - Beläggningsåtgärd
  Gata - Gatunamn
  Gata - Gångyta
  Gata - Kantstöd
  Gata - Köryta
  Gata - Möblemang
  Gata - Räcke
  Gata - Typgata
  Gata - Vägbanebredd
  Gata - Övrig yta
  Gatuarbete - Gatuarbete
  Gatuarbete - TA-plan med större trafikpåverkan
  NVDB - Begränsad bruttovikt
  NVDB - Begränsad fordonsbredd
  NVDB - Begränsad fordonslängd
  NVDB - Begränsat axel - boggitryck
  NVDB - Bro och tunnel
  NVDB - Bärighet
  NVDB - C-Cykel_Vägtyp
  NVDB - C-Cykelled
  NVDB - Cirkulationsplats
  NVDB - C-Rekommenderad bilväg för cykeltrafik
  NVDB - Framkomlighet för vissa fordonskombinationer
  NVDB - Funktionell vägklass
  NVDB - Färjeled
  NVDB - Förbjuden färdriktning
  NVDB - Förbud mot trafik
  NVDB - Gågata
  NVDB - Gångfartsområde
  NVDB - Hastighetsgräns
  NVDB - Höjdhinder upp till 4,5 m
  NVDB - Inskränkningar för transport av farligt gods
  NVDB - Miljözon
  NVDB - Motorväg
  NVDB - Rekommenderad väg för farligt gods
  NVDB - Tillgänglighet
  NVDB - Tättbebyggt område
  NVDB - Vägbredd
  NVDB - Väghinder
  NVDB - Väghållare
  NVDB - Vägtrafiknät
  NVDB - Övrigt vägnamn
  Parkering – Parkeringsautomat
  Upplåtelser - Markupplåtelse
  Väginformation - Trafikslag
  Väginformation - Vägmittsklass

Parkeringsdata

 • Servicedagar
 • Parkering tillåten
 • Specialparkering för buss
 • Specialparkering för lastbil
 • Specialparkering för MC
 • Specialparkering för rörelsehindrade

Datatyper

 1. Trafik- och vägdata (WMS/WFS): http://openstreetgs.stockholm.se/Home/Gs
 2. Trafik- och vägdata (SOAP): http://openstreetws.stockholm.se/Home/Ws
 3. Parkeringsdata: http://openparking.stockholm.se/Home/Parking

Du hittar detta och fler öppna data i dataportalen.

För tekniska frågor eller frågor om trafikdata kontakta Api.IT.tk@stockholm.se

 

 

Uppdaterad