Verksamheter och nöjdhetsundersökningar

Enhetsdatabasen innehåller information om Stockholms stads alla verksamhetsställen, och ligger även till grund för Jämför Service på stockholm.se.

Enhetsdatabasen

Information om samtliga kommunala och privata verksamheter, som skolor, förskolor, idrottsanläggningar, bibliotek och seniorboenden bland annat, finns att nå. För vissa verksamheter finns även jämförelsedata som nyckeltal och brukarundersökningar.

Ett urval på verksamheter som finns är:

 • Förskolor (994 st)
 • Grundskolor (262 st)
 • Vård- och omsorgsboende (107 st)
 • Lekplats och parklek (238 st)

Platsdatabasen

I platsdatabasen lagras uppgifter om flera platser i Stockholm och olika offentliga verksamheter. Platsdatabasen används bland annat för Appen Upptäck Stockholm och byggs ut och uppdateras löpande.

Du hittar uppgifter om över 1000 platser i Stockholm, bl.a.

 • 90 km löpspår varav 30 km upplysta
 • 10 utegym
 • 25 promenadstråk
 • 60 bollplaner
 • 8 platser för vattensport
 • 191 lekplatser

Informationstyper:

 • Koordinater för positionering
 • Adress (i de fall det är lämpligt)
 • Beskrivning av platsen
 • Vägbeskrivning
 • Öppettider (i de fall det är relevant)
 • Bildmaterial

Du hittar detta och fler öppna data i dataportalen.

Uppdaterad